Öron-Näs- och Hals-specialiteten är spännande då området är så viktigt för många av våra viktigaste funktioner så som andning, födointag, balans och inte minst kommunikation. Det finns en lång rad av symtom som utreds och behandlas av specialist inom Öron- Näs- och Hals. ÖNH tar även hand om all kirurgi inom området liksom Huvud och Hals vilket innebär då även utredning och behandling av förändringar och knölar i området.

ÖRONSYMTOM

Öronen är centrala för vår kommunikation och de är dessutom väldigt känsliga för inverkan av sjukdom. Man får Öronvärk och Öronsekretion vid de flesta öroninflammationer. Även inflammation av hörselgången ger dessa symtom. Många söker för lockkänsla liksom Öronklåda och Öroneksem. En del vet med sig att de har en vaxpropp som de behöver hjälp med. Det kan vara en av många orsaker till hörselnedsättning som många söker för. Andra symtom som kan komma från örat är tinnitus och yrsel.

SYMTOM FRÅN NÄSA OCH BIHÅLOR

Nästäppa är ett vanligt symtom som ibland beror på uppenbar snedhet av näsan eller nässkiljeväggen (septumdeviation) men lika vanligt är snuva och sekretion. Det innebär ibland frågeställningar kring allergi och bihålebesvär liksom lukt och smak förändringar. Ansiktssmärta kan ha sitt ursprung i området liksom förändringar i huden eller slemhinnan. En del har upprepade näsblödningar.

HALSSYMTOM

Ont i halsen eller halsont är ett vanligt halsbesvär vid halsinfektion eller vid mer långvariga inflammatoriska problem som behöver utredas och diagnostiseras. Ibland ser vi samtidiga problem med heshet, röstproblem, harklingar, harsklingar och långvarig hosta. Snarkning med eller utan andningsuppehåll (sömnapné) har ofta sin orsak i halsens uppbyggnad och anatomi. En hel del söker för sväljningsbesvär med  eller utan klumpkänsla i halsen. Ibland finns det uppenbara förändringar i läppar eller slemhinna som behöver bedömas och behandlas.

ÖVRIGA SYMTOM INOM ÖNH, HUVUD OCH HALS

ÖNH-specialisten är utbildad i att bedöma, utreda och behandla hudförändringar och knölar inom Huvud och Hals. Specialiteten har rätt kunskap och utrustning för att lugna patienter med oro över tumörsjukdom inom området. Många söker med symtom i området som ingen annan läkare riktigt har kunnat se. Den utrustning och kunskap som finns inom specialiteten innebär att även mycket små tumörer kan upptäckas tidigt och att oro hos patienten om tumörsjukdom i området kan skingras.

Barn med kort tungband, nästäppa, snarkning, hörselnedsättning, vätska bakom trumhinnan liksom upprepade öroninflammationer handläggs bra av ÖNH