In Okategoriserade

COVID-19 ANTIKROPPAR

Nu har vi på Askimskliniken möjlighet att erbjuda två olika tester för att ta reda på om det finns antikroppar i blodet mot Covid-19. Dels Novirals utmärkta snabbtest där vi oftast kan ge besked inom 1 timme, dels Unilabs plattformstest där man analyserar blodet på laboratoriet och där det tar upp till en vecka att få svar.

Läkartidningen slår fast att Snabbtest för covid-19-antikroppar bör utföras av utbildad personal och att det bör finnas tillgång till läkare som leder verksamheten och kan konsultera enskilda patienter avseende tolkningen av svaret i deras unika situation.

Vi har dessutom gjort en uppföljning av 100 provtagningar som presenterats på hemsidan. Sammanfattningsvis så kunde vi konstatera att det finns stor osäkerhet avseende sjukdomshistoria och dess relation till antikroppar mot Covid-19 i blodet. Men vår åsikt är att det är till stor nytta att veta att man har antikroppar för de som får ett positivt svar även om den allmänna uppfattningen bland experter är att man fortsatt måste iaktta de restriktioner som rekommenderas.  

Testerna har likvärdiga prestanda som beskrivs av företagen själva på följande vis;

UNILABS PLATTFORMSTEST (950 kr)

COVID-19 (SARS CoV-2 serologi)

Kvalitativ analys av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar.

Specificitet:: >99%.

Sensitivitet: 3 veckor efter symtomdebut >90%.

Analysmetod

CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) som detekterar antikroppar mot nukleokapsidprotein och/eller

CLIA (Chemiluminescent Immunoassay) som detekterar antikroppar mot spikeproteinet.

NOVIRALS SNABBTEST (950 kr)

Senstitivitet: Ig-M 100% & Ig-G 100%

Specificitet:   Ig-M 100% & Ig-G 99,2%

Åke Lundkvist på Zoonosis Science Center (ZSC) vid Uppsala Universitet leder arbete som gjorts och som fortsätter för validering och bedömning av hur snabbtesterna skall tolkas.

Citat från Noviral: ”När ÅL sedan med denne ytterst sensitiva och specifika Covid-19 SMIA kunde analysera Covid-19 patientprover och identifiera sådana som de vet verkligen innehåller något virusspecifikt IgM resp. IgG och använda sådana för en vidare ny utvärdering av snabbtesten från Novirals leverantör, och sedan räkna ut sensitivitet och specificitet, blev sensitiviteterna 100% både för IgM och IgG, specificiteten för IgM 100% och specificiteten för IgG 99.2% (dvs endast en falskt IgG-positiv av 124 negativa kontroller, inklusive 80 vuxna blodgivare från 2018). 

Det finns flera olika test för att hitta antikroppar och de fyra vanligaste är;

  1. Rapid diagnostic test (RDT): Eller sk ”snabbtest” som utnyttjar reagenser som reagerar med en kemisk reaktion som inom kort tid på en testremsa visar på förekomst av antikropp = positiv med ett färgat streck eller inga antikroppar med avsaknad av streck = negativ. Man har också en kontroll reaktion som säkerstälelr att testet fungerar som det skall. Detta test är enkelt att utföra och kan med utbildad sjukvårdspersonal ge snabba besked om förekomst av antikroppar eller ej. Jämför med tex ett graviditets test som är en snabbtest som alla känner till.
  2. Chemiluminescent immunoassay: Denna metod kräver ett ett laboratorium med maskinella resurser där patientens plasma blandas med virusproteiner, buffertlösningar markerande antikroppar som möjliggör avläsning av förekomst av antikroppar och tom i vissa laboratorium kvantifiering mängden antikroppar.
  3. Neutralization assay: Här används cellkulturer och virus där man sedan med blodplasma från patienter undersöker om det finns antikroppar mot viruset och dessutom antikropparnas förmåga att blockar virusets förökning.
  4. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA): Utförs regelmässigt i laboratorium där blodplasma incuberas tillsammans med det protein som är typiskt för Covid-19. Detta är en vanlig metod i laboratorier för att detektera Covid-19.