0

Uppstart den 2:e Januari

Askimsklinikens Öron-Näs- och Hals- specialist mottagning för ÖNH-sjukdomar öppnar den 2:e Januari 2020 – vi har ingen telefon igång förrän i Januari men svarar på email som skickas till [...]